Ζωή για χάρη μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Thy life was given for me (1858)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ζωή για χάρη μου επρόσφερες Χριστέ
και με το αίμα Σου ελύτρωσες εμέ.
Μα τι επρόσφερα εγώ για χάρη Σου Χριστέ;
Μα τι επρόσφερα εγώ για χάρη Σου Χριστέ;

Τη δόξα του ουρανού τα πάντα άφησες
και κάτω δω στη γη κατέβηκες Χριστέ.
Μα τι αρνήθηκα εγώ για Σένα, ω Χριστέ;
Μα τι αρνήθηκα εγώ για Σένα, ω Χριστέ;

Ανέκφραστα, πικρά τα πάθη του Σταυρού,
πολλά για μένα έπαθες σωτήρα μου.
Τι έπαθα εγώ για Σε, ω Ιησού Χριστέ;
Τι έπαθα εγώ για Σε, ω Ιησού Χριστέ;

Συ δώρα εκλεκτά μου έφερες πολλά,
ζωή, συγχώρηση, αιώνια λύτρωση.
Μα τι επρόσφερα εγώ σε Σένα ω Χριστέ;
Μα τι επρόσφερα εγώ σε Σένα ω Χριστέ;

Όλη μου τη ζωή, Χριστέ μου πάρε Συ.
Τα χρόνια μου στη γη στα δίνω πάρτα Συ.
Τα πάντα δίνω Κύριε, στα χέρια σου Χριστέ.
Τα πάντα δίνω Κύριε, στα χέρια σου Χριστέ.