Ζήτησε τη βασιλεία του Θεού

Τίτλος πρωτοτύπου:Seek ye first (1971)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ζήτησε τη βασιλεία του Θεού,
τη δικαιοσύνη Αυτού,
και όλα τα άλλα σε σε θα προστεθούν.
αλληλούια, αλληλούια.

Δεν ζεί ο άνθρωπος μόνο με ψωμί,
αλλά του δίνουν ζωή,
όλα τα λόγια απ΄ το στόμα του Θεού,
αλληλούια, αλληλούια.

Αν στ΄ όνομά μου μαζεύονται δύο-τρείς
ναι, και εγώ Είμαι εκεί,
και θα τους κάνω αυτό που μου ζητούν,
αλληλούια, αλληλούια.

Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αλληλούια.