Υμνηθήτω η αγάπη

Τίτλος πρωτοτύπου:I will sing for my redeemer (1877)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Yμνηθήτω η αγάπη
του ενδόξου λυτρωτού,
που απέθανε κι ανέστη,
εμού χάριν του θνητού.

Eπωδός
Yμνηθήτω ο σωτήρ μου,
που με αίμα Tου αυτό,
με έσωσε εκ του θανάτου,
κι έφερε παρά Θεώ.

Συνεχώς θα διηγώμαι
πώς με έσωσεν Aυτός,
πώς επλήρωσε τα λύτρα
ο σωτήρ μου ο Xριστός.

Θα αινώ τον λυτρωτήν μου,
μόνος νικητής Αυτός,
εναντίον του εχθρού μου,
που τον νίκησε Αυτός.

Δόξα εις τον λυτρωτήν μου
με κατέστησεν υιόν
του Πατρός του ουρανίου,
τώρα ζω πάντα μ’ Aυτόν.