Χαρά, χαρά σας γεμίζει

Τίτλος πρωτοτύπου:Rejoice! (1983)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Χαρά, χαρά, σας γεμίζει
ο Ιησούς Χριστός, ο κύριος.
Και ζει, ναι ζει, βασιλεύει,
εμπρός, στη μάχη πάμε.
Πάμε μπρος, πάμε μπρος.

Είν' ο καιρός να κατακτήσουμε τη γη,
στα χέρια μας παραδίδει τον εχθρό.
Θριαμβευτές εμείς, μα θα δεθεί ο Σατανάς,
θα δει ο κόσμος το Χριστό.

Σε μας ο Κύριος τους σκοπούς Του εκτελεί,
μια βασιλεία ουράνια και λαμπρή.
Που τα αδύνατα με πίστη είναι δυνατά,
ας Τον δοξάσουμε μαζί.

Σε με, τον ασθενή, η χάρη Του αρκεί,
είμαι πηλός αλλά κρύβω θησαυρό.
Το έλλειμμά μου μετατρέπει σ' ευλογία’ Αυτός,
ώστε να δοξαστεί Αυτός.

Με σάρκα κι αίμα δεν παλεύουν οι πιστοί,
μα με αρχές πονηρές και σκοτεινές.
Οι πύλες Άδου δεν μπορούν μπροστά μας να σταθούν,
τις νίκησε ο λυτρωτής.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ