Χαμομήλι ας είμαι

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 16
Έτος μετάφρασης:1954

Χαμομήλι ας είμαι στον κήπο Σου,
της καρδιάς Σου Χριστέ ένας χτύπος Σου.
Μάρτυρας Σου κι εγώ ταπεινός να γενώ,
στη γωνιά μου πιστά να Σε υπηρετώ.

Ένα αρνάκι να είμαι στην ποίμνη Σου,
να μ’ ευφραίνουν Χριστέ μου οι ύμνοι Σου.
Σε βοσκές χλοερές, παραδείσιες λαμπρές,
στης χαράς Σου να ζω τις δροσοπηγές.

Σαν ακτίνα να φέγγω τριγύρω μου,
η ζωή Σου να είναι το μύρο μου.
Σε σκοτάδι πυκνό να φωτίζω κι εγώ
όσους θέλουν να βρουν τη στενή οδό.