Ω Χριστέ μου, το όνομά Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 1

Ω Χριστέ μου, το όνομά Σου είναι ένδοξο, λαμπρό,
είν' αυτό που μου εγγυάται σωτηρία πως θα βρω.
Το προφέραν με λατρεία άγγελοι στον ουρανό,
που θαυμάσαν όταν είπες πως θα έρθεις κάτω εδώ.

Προ καταβολής του κόσμου ο πατέρας ο καλός
πρόφερε το όνομά Σου κι αντηχούσε ο ουρανός.
Πώς σε τύλιξε στη χάρη, πώς σε άφησε στη γη
και σε είδε κρεμασμένο στο σταυρό ψηλά εκεί.

Κι ήρθε τώρα το όνομά Σου και στα χείλη τα θνητά
να το ψάλλω νύχτα μέρα με αγάπη και χαρά.
Και για μένα τ'όνομά Σου είναι τώρα λυτρωτής,
Κύριός μου και μεσίτης, του θανάτου νικητής.

Και μια μέρα περιμένω να το ψάλλω πιο καλά
τ' όνομά Σου με τους άλλους αδελφούς εκεί ψηλά.
Με αγγέλους και αγίους θα ψαλεί η νέα ωδή
και το ένδοξο όνομά Του στους αιώνες θ' αντηχεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ