Ω Κύριε προστάτη ισχυρέ μας

Τίτλος πρωτοτύπου:Finlandia hymn (1899)

Ω Κύριε, προστάτη ισχυρέ μας
μόνο με Σε νικούμε τον εχθρό.
Και ασφαλείς το χέρι Σου κρατώντας,
βαδίζουμε στον δρόμο το στενό. (2)

Ω αρχηγέ, κρατούμε τ' όνομά Σου,
το πιο αγαπητό μεσ' στη ζωή.
Εσύ δικαιοσύνη μας και δόξα
και της αγάπης βασιλιάς, Εσύ. (2)

Αδύνατοι και όμως προχωρούμε
το άσμα του θριάμβου μας μεθά,
σημαία μας μονάχα τ' όνομά Σου,
που' ναι γραμμένο μέσα στην καρδιά. (2)

Σε Σένα αναπαυμένοι προχωρούμε,
η μάχη, μα κι η νίκη, είναι για Σε.
Περνώντας τις χρυσές ουράνιες πύλες
θα ζούμε εκεί αιώνια νικητές. (2)

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ