Ω Κύριε μου, Συ και Θεέ μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Jahovah Jireh (1974)
Έτος μετάφρασης:1977
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ω Κύριε μου, Συ και Θεέ μου,
η χάρη Σου μου αρκεί, αρκεί, αρκεί.
Ω Κύριε μου, Συ και Θεέ μου,
η χάρη Σου μου αρκεί.

Θα προμηθεύσεις για με,
κατά τον πλούτο της δόξας Σου.
Δυνάμεις αγγελικές Εσύ,
έχεις διατάξει για με να με φρουρούν,
έχεις διατάξει για με.