Ω Κύριε μου, πόσο σε θαυμάζω

Τίτλος πρωτοτύπου:O store Gud (1885)

Ω Κύριε μου, πόσο σε θαυμάζω
κι εκστατικώς τα έργα Σου κοιτώ.
Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια,
που Συ εσκόρπισες στον ουρανό.

Επωδός
Τότ΄ η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί,
τη δόξα Σου τη θαυμαστή.
Και μεσ΄ απ΄ την καρδιά μου ταπεινά,
Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά.

Όταν κοιτώ τα πλάτη του πελάγου,
τα όρη τα ψηλά, τους κεραυνούς,
μεγαλοπρέπεια είσαι ντυμένος,
και κυβερνάς Εσύ τους ουρανούς.

Κι όταν σκεφτώ ότι Εσύ Θεέ μου,
για με τον άθλιο κι αμαρτωλό,
τον μόνο Σου υιό δεν ελυπήθης,
αλλά Τον είδες πάνω στο Σταυρό.

Σαν θυμηθώ πως ο σωτήρας θάρθει,
να με αρπάξει για τον ουρανό,
κι εκεί μπροστά στο θρόνο του πατέρα,
δίκαιος κι άγιος θα παρασταθώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ