Ω είναι θαυμαστός

Τίτλος πρωτοτύπου:His name is wonderful (1959)
Έτος μετάφρασης:1979
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ω είναι θαυμαστός,
ω είναι θαυμαστός,
ω είναι θαυμαστός,
ο Ιησούς.

Είναι ο βασιλεύς,
κύριος του παντός,
ω είναι θαυμαστός,
ο Ιησούς.

Είν’ ο ποιμήν καλός,
βράχος αιώνων,
ο ισχυρός Θεός.
Αυτόν λατρεύσατε
και προσκυνήσατε,
ω είναι θαυμαστός,
ο Ιησούς.