Του Χριστού το αίμα

Τίτλος πρωτοτύπου:O the blood of Jesus

Του Χριστού το αίμα,
του Χριστού το αίμα,
του Χριστού το αίμα,
μας ελευθέρωσε.

Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια στον αμνό,
αλληλούια, αλληλούια,
ας αινέσωμεν Αυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ