Τον Ιησού μου θ’ ακολουθήσω

Τίτλος πρωτοτύπου:I have decided to follow Jesus

Τον Ιησού μου θ’ ακολουθήσω,
τον Ιησού μου θ’ ακολουθήσω,
ναι, αποφάσισα μ’ Αυτόν να ζήσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω

Μπρος ο σταυρός Του κι ο κόσμος πίσω,
μπρος ο σταυρός Του κι ο κόσμος πίσω,
ναι, αποφάσισα ν’ ακολουθήσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω.

Όλο τον κόσμο πάρε δικό σου,
τον Ιησού μου μονάχα δώσ’ μου,
τον Ιησού μου να Τον κερδίσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω.

Και αν δεν έρθει κανείς μαζί μου
και αν δεν έρθει κανείς μαζί μου,
εγώ και τότε θ’ ακολουθήσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω
και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ