Τιμή, λατρεία (Ο παλαιός των ημερών)

Τίτλος πρωτοτύπου:Ancient of days (1992)

Τιμή, λατρεία, δύναμη, δόξα,
ανήκουν στον παλαιό των ημερών.
Κάθε έθνος, φυλή και γλώσσα
προσκυνούν τον παλαιό των ημερών.

Επωδός
Όλη η γη και ο ουρανός Σε δοξάζουν,
γονατίζουν και προσκυνούν μπροστά Σου,
βασιλεύεις και κυβερνάς,
Κύριε, είσαι αιώνιος Θεός, αιώνιος Θεός.

Γέφυρα
Αιώνια η βασιλεία Σου.
Δόξα στον αιώνιο Θεό.
Ασύγκριτη είναι η αγάπη Σου.
Δόξα στον αιώνιο Θεό.