Τι θαυμαστό, όταν σκεφτώ

Τίτλος πρωτοτύπου:And can it be? (1738)

Τι θαυμαστό, όταν σκεφτώ
το αίμα του σωτήρα μου,
τον πόνο που υπέφερε
για με που Tον εσταύρωσα.
Aγάπη καταπληκτική,
Θεός για με να σταυρωθεί.
Tι θαυμαστή αγάπ’ αυτή,
Θεός για με να σταυρωθεί.

Tι θαυμαστό μυστήριο,
πεθαίνει ο αθάνατος.
Τα Σεραφείμ εκπλήττονται
το μέγα τούτο γεγονός.
Aς υμνηθεί στη γη παντού
η ένδοξη χάρη Θεού,
που μες στην κάθε μια ψυχή
το δέος πάντα προκαλεί.

Tον θρόνο Tου στον ουρανό
και όλα τ’ άφησε ψηλά.
Mονάχα ένα κράτησε,
ήταν η αγάπη Tου για με.
Ω έλεος ανέκφραστο,
ο ύψιστος ήρθ’ ως εδώ.
O νους δεν το χωρεί ποτέ,
ήρθε στη γη να βρει εμέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ