Την καρδιά, Θεέ

Τίτλος πρωτοτύπου:Change my heart, oh God (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Την καρδιά, Θεέ, άλλαξε μου Συ.
Μεταμόρφωσε όλη την ψυχή.
Συ είσ΄ ο πλάστης, πηλός εγώ.
Διάπλασέ με, Σε παρακαλώ.
Την καρδιά, Θεέ, άλλαξε μου Συ.
Μεταμόρφωσε όλη την ψυχή.