Την ειρήνη Μου δίνω σε σας

Τίτλος πρωτοτύπου:My peace (1975)
Έτος μετάφρασης:1978
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Την ειρήνη Μου δίνω σε σας.
Την ειρήνη Μου δίνω σε σας.
Όχι σαν την ειρήνη του κόσμου αυτού,
δίνω Εγώ, στην καρδιά.
Την ειρήνη Μου δίνω σε σας.

Την Αγάπη Μου δίνω σε σας.
Την Αγάπη Μου δίνω σε σας.
Οχι σαν την αγάπη του κόσμου αυτού,
δίνω Εγώ στη καρδιά.
Την Αγάπη Μου δίνω σε σας.