Συ είσ’ αυτός

Τίτλος πρωτοτύπου:You are the one/ Toi, leve toi
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Συ είσ' αυτός που θέλει ο Θεός,
vα πεις τη χάρη Του σ’ όλη τη γη,
συ είσ' αυτός που θέλει ο Θεός,
να πεις τη χάρη Του σ’ όλη τη γη.

Πως να πιστέψουν οι λαοί σε κάτι άγνωστο;
Πως να λατρέψουν άνθρωποι τον άγνωστο Θεό;

Οι πεινασμένοι και φτωχοί, πως θα τραφούν αυτοί;
Φυλακισμένους, πρόσφυγες, ποιος τους διακονεί;