Σώτερ προς Σε ατενίζω

Τίτλος πρωτοτύπου:There shall be showers of blessing (1883)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σώτερ προς Σε ατενίζω,
Συ έσο μου οδηγός,
εν τη οδώ ην βαδίζω
ας με φωτίζει Σον φως.

Επωδός
Εγγύς μου έσο,
μη με αφήσεις ποτέ
να πλανηθώ εν τω μέσω
των πειρασμών, ώ Χριστέ.

Ως ο φωστήρ της ημέρας
σκότη σκορπίζει νυκτός,
συ της ψυχής την σκοτίαν
σκόρπισε μ΄ άγιο φως.

Της πίστεως τον σπινθήρα
τον εν εμοί, Ιησού,
κάμε πυρίνην ασπίδα
κατά παντός πειρασμού.

Είτ΄ εν χαρά θα προβαίνω,
είτε εν θλίψει δεινή,
δός μοι, ώ Σώτερ, ν΄ ακούω:
«Εγγύς σου είμαι αεί».