Στην παρουσία Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:In Your presence, o God (1996)

Επωδός
Στην παρουσία Σου
με δύναμη γεμίζω,
στην παρουσία Σου Κύριε Θεέ.
Στην παρουσία Σου εκεί ανήκω,
το πρόσωπό Σου ν' αναζητώ,
ν' αγγίζω την χάρη Σου,
Στην παρουσία Σου Θεέ.

Θέλω να μπω
εκεί που οι ποταμοί
δεν ξεχειλίζουν,
σε στέρεο βράχο να σταθώ.
Θέλω να κρυφτώ
εκεί που οι φλόγες
δεν μπορούν να κάψουν,
στην παρουσία Σου Θεέ.

Θέλω να κρυφτώ
εκεί που το κακό δεν με φτάνει,
με καλύπτει το αίμα Σου.
Θέλω να ζω εκεί που το σκοτάδι
δεν μ' αγγίζει,
στην παρουσία Σου Θεέ.

Γέφυρα
Είσαι το στέρεο θεμέλιο,
σε Σένα θα εμπιστευτώ.
Είμαι παιδί Σου για πάντα,
σε Σένα θα στηριχτώ,
θα στηριχτώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ