Στ’ όνομα του Ιησού

Τίτλος πρωτοτύπου:We are gathered here in Jesus’ name
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Στ' όνομα του Ιησού Χριστού Σε προσκυνούμε, Θεέ,
στ' όνομα του Ιησού Χριστού Σε προσκυνούμε, Θεέ.

Δόξα στο Πνεύμα, Δόξα στο Υιό,
και τον Πατέρα δοξολογώ,
δόξα στο Πνεύμα, Δόξα στο Υιό,
και τον Πατέρα δοξολογώ.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.