Στ' όνομα το θείο

Τίτλος πρωτοτύπου:At the name of Jesus (1950)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Στ' όνομα το θείο, όλοι ας προσκυνούν,
κάθε γλώσσα ανθρώπου να δοξάζει τον Ιησού,
ευδοκεί ο πατέρας να Τον μαρτυρώ,
να ομολογήσω Κύριο το Χριστό.

Έπλασε την κτίση λόγος Του τρανός,
πρόσωπα αγγέλων και δυνάμεις φωτός,
θρόνοι, εξουσίες, άστρα τ’ ουρανού,
σύμπαντος οι τάξεις το Θεό υμνούν.

Ταπεινώθη για λίγο, να ονομαστεί
ο μεγάλος σωτήρας για την κάθε ψυχή,
άμωμος μέχρι τέλος έζησε πιστά,
νίκησε του Άδη όλα τα δεσμά.

Αδελφοί, ονομάστε Κύριο το Χριστό
με λατρεία και αίνο, και με θαυμασμό,
ο Χριστός σωτήρας, ύψιστος Θεός
δέχεται λατρεία, Κύριος του παντός.

Βάλε στην καρδιά σου Τούτον βασιλιά,
Και Αυτός θα σου διώξει όλα τα πονηρά,
κάνε Τον οδηγό σου μες' στον πειρασμό,
κάνε το θέλημά Του τ' άγιο κι’ αγαθό.

Ο Χριστός ο ίδιος πάλι θε ν' αρθεί
με την πλήρη δόξα και αγγέλων φωνή,
κράτος κι' εξουσίες σκύβουν στον Ιησού,
οι καρδιές μας όλων Τον δοξολογούν.