Σε αγαπούμε, Θεέ σε προσκυνούμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Glorify Thy name (1976)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Σε αγαπούμε, Θεέ σε προσκυνούμε.
Σε δοξάζουμε σ’ όλη τη γη.
Ας αποδοθεί, δόξα με τιμή,
να Σε ευλογεί όλη η γη.

Σε αγαπούμε, Χριστέ σε προσκυνούμε....

Σε αγαπούμε, Ω Πνεύμα, προσκυνούμε....