Σαν κοιτώ το παρελθόν

Τίτλος πρωτοτύπου:Sing and pray
Έτος μετάφρασης:1978

Σαν κοιτώ το παρελθόν, ψάλλω και προσεύχομαι.
Το βλέπω άθλιο και αμαρτωλό, ψάλλω και προσεύχομαι.

Επωδός
Ψάλλω, ψάλλω γι' Αυτόν, ψάλλω και προσεύχομαι,
ψάλλω, ψάλλω γι' Αυτόν, ψάλλω στον Χριστό.

Έδωσα στον Χριστό την καρδιά, ψάλλω και προσεύχομαι
και τώρα είναι όλα καλά, ψάλλω και προσεύχομαι.

Είπα Χριστέ δείξε μου την οδό, ψάλλω και προσεύχομαι.
Εκείνος λέει "η οδός είμ' Εγώ", ψάλλω και προσεύχομαι.

Εμπιστεύομαι σ' Αυτόν, ψάλλω και προσεύχομαι,
γιατί δεν βλέπω, είμαι τυφλός, ψάλλω και προσεύχομαι.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ