Σαν θυμίαμα

Τίτλος πρωτοτύπου:Let our praise to You be as incense (1979)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1986

Σαν θυμίαμα ας ανέβουν
προσευχές και δοξολογίες μας προς Σε,
σαν θυμίαμα ας ανέβει
η προσκύνηση και λατρεία μας προς Σε.

Σαν Σε δούμε μες στη δόξα Σου,
λάμπει η μεγαλοσύνη Σου,
με αγγέλους Σε δοξάζουμε.
μαρτυρούμε ότ’ είσαι άγιος.

Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος ο Θεός,
άξιος, άξιος, άξιος, άξιος ο Χριστός,
Κύριος, Κύριος, Κύριος, Κύριος ο Χριστός.