Σ’ ευχαριστώ, Θεέ, σωτήρα

Τίτλος πρωτοτύπου:We give You thanks (1980)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Σ’ ευχαριστώ, Θεέ, Σωτήρα,
ήσουνα, είσαι, θα 'σαι Εσύ,
διότι πήρες την ισχύ Σου,
είσαι ο βασιλιάς.

Τα κράτη’ αυτού του κόσμου
έγιναν τα κράτη του Χριστού μας του Κυρίου,
που θα βασιλεύει αιωνίως,
τα κράτη’ αυτού του κόσμου
έγιναν τα κράτη του Χριστού μας του Κυρίου,
που θα βασιλεύει αιωνίως.