Σ’ ένα λόφο ψηλά

Τίτλος πρωτοτύπου:The old rugged cross (1920)

Σ’ ένα λόφο ψηλά,
στέκει κάποιος σταυρός,
μένει αιώνες στημένος εκεί.
Πόσα μάτια θωρούν,
πόσα στήθη σκιρτούν
και στη θέα του ύμνοι αντηχούν.

Επωδός
Το καμάρι μας είν’ ο σταυρός
όπου ανέβει ο σωτήρας Χριστός.
Κάποια μέρα το ξύλο αυτό
θα μας γίνει στεφάνι ανθηρό.

Απ’ αυτό τον σταυρό,
μια μεγάλη κραυγή
αντιλάλησε σ’ όλη τη γη.
Πληγωμένου κραυγή
κι όμως νίκης ωδή
π’ αναγγέλει αιώνια ζωή.

Τι μεγάλος σταυρός,
ο καθένας στη γη
ν’ ατενίσει σ’ αυτόν ημπορεί
και να βρει τον Χριστό,
να του λέει σ’ αγαπώ
και για σένα εδώ καρτερώ.

Σ’ ένα λόφο ψηλά,
περιμένει ο σταυρός,
και θα μένει ακόμα στητός.
Να σε σώσει ευθύς
τρέξε τώρα εκεί,
και θα ψάλλεις μαζί μας κι εσύ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ