Σ΄ αγαπώ Χριστέ

Τίτλος πρωτοτύπου:I love you Lord (1978)
Έτος μετάφρασης:1980

Σ΄ αγαπώ Χριστέ,
τ' όνομά Σου υμνώ.
Σε λατρεύω, Κύριε, Θεέ.

Χαίρε βασιλιά, δόξα ηχεί.
Μελωδία γλυκειά για Σε
ν' ακουστεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ