Ψάλτε δόξα, αλληλούια όλοι του Χριστού πιστοί

Τίτλος πρωτοτύπου:We will glorify (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Ψάλτε δόξα, αλληλούια όλοι του Χριστού πιστοί,
σαν βροντή να ψάλτε ύμνο. Όλη η γη να προσκυνεί,
ώσπου άσμα σωτηρίας πλημμυρίσ’ όλη τη γη.

Φεύγει η νύχτα του ανθρώπου με το λόγο του Χριστού,
φως, ζωή, ελπίδ’ αιώνια ο Χριστός σκορπάει παντού,
θάνατο και σκότος σβήνει, θριαμβεύει ο Υιός Θεού.

Ψάλτε μέχρι ν’ αρθεί η δόξα ως τα πέρατα της γης
και ψυχές πιστές γεμίζουν κάθε έθνος και φυλή,
σπεύσετε τον ερχομό Του! ας Τον δει κάθε ψυχή!

Ψάλτε δόξα αλληλούια, πες τη χάρη Του παντού
μέχρι να υμνήσουν πάντες τ’ όνομά του Λυτρωτού,
μέχρι να συναντηθούμε 'κει στο θρόνο του Θεού.