Ψάλλω ύμνο στην αγάπη

Τίτλος πρωτοτύπου:I will sing for my redeemer (1877)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ψάλλω ύμνο στην αγάπη
του ενδόξου λυτρωτή,
που απέθανε για μένα
επί του σκληρού σταυρού.

Επωδός
Θα δοξάζω το σωτήρα,
το Χριστό, το λυτρωτή,
που επλήρωσε το χρέος
και μου χάρισε ζωή.

Συνεχώς θα διηγούμαι
πώς με έσωσ’ ο Χριστός,
πώς επλήρωσε τα λύτρα
ο σωτήρας μου ο καλός.

Θα υμνώ τον λυτρωτή μου
αυτός είναι βοηθός,
παίρνει κάθε αμαρτία
και τα έργα της σαρκός.

Θα δοξάζω το σωτήρα
που με έκανε υιό,
του ουράνιου Πατέρα
για να ζω στον ουρανό.