Ψάλλε, φώναξε και χόρεψε

Τίτλος πρωτοτύπου:Sing, shout, clap (1990)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1994

Ψάλλε, φώναξε και χόρεψε
στου Θεού την παρουσία,
χτύπα τα χέρια σου
και δόξασε τον Θεό.
Ψάλλε, φώναξε και χόρεψε
στου Θεού την παρουσία,
με χάρη, δώσε όλη τη δόξα
στο δημιουργό.

Αυτή είν' η μέρα να γιορτάσεις,
αυτή είν' η μέρα να χαρείς,
γιατί ο Κύριος σ' ελευθέρωσε,
έλα τώρα, δόξασε
τον ύψιστο Θεό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ