Ψάλλε αλληλούια στον Θεό

Τίτλος πρωτοτύπου:Sing hallelujah to the Lord (1974)
Έτος μετάφρασης:1977
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ψάλλε αλληλούια στον Θεό.
Ψάλλε αλληλούια στον Χριστό.
Ψάλλε αλληλούια, στο Πνεύμα το Άγιο.
Ψάλλε αλληλούια στον Θεό.

Δώστε τη δόξα στον Θεό.
Δώστε τη δόξα στον Χριστό.
Δώστε τη δόξα, στο Πνεύμα το Άγιο.
Δώστε τη δόξα στον Θεό.

Μαράν αθά, μαράν αθά,
έρχεται ο Κύριος ξανά.
Να παραλάβει την εκκλησία.
Έρχεται ο Κύριος ξανά.