Ο δρόμος σου έρημος και σκοτεινός

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 24

Ο δρόμος σου έρημος και σκοτεινός,
μη στέκεσαι, βάδιζε μπρος.
Με ύμνους προχώρα και μη σταματάς,
ο φίλος σου είν’ ο Χριστός.

Επωδός
Με ύμνο προς τον ουρανό,
με ύμνο προς τον ουρανό
και μες στην καρδιά του Θεού τη χαρά
και βάδιζε, βάδιζε μπρος.

Και αν χρειαστεί να δοκιμαστείς,
μη στέκεσαι, βάδιζε μπρος.
Ο Παύλος κι ο Σίλας μες στη φυλακή
υμνούσαν εκεί τον Θεό.

Σε λάκκο λεόντων ο Δανιήλ
με πίστη υμνούσε Αυτόν.
Μιμήσου, λοιπόν, την πίστη αυτή
και βάδιζε, βάδιζε μπρος.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ