Ο Θεός έστειλε

Τίτλος πρωτοτύπου:Because He lives (1974)
Έτος μετάφρασης:1976
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του για μένα,
πάνω στο Σταυρό να καρφωθεί.
Τον έθαψαν αλλά νίκησε τον τάφο,
θριαμβευτής ανέστη, αιώνια τώρα ζει.

Επωδός
Επειδή Αυτός ζει και εγώ θα ζήσω.
Επειδή Αυτός ζει, ζώ και εγώ.
Επειδή Αυτός κρατά στα χέρια Του το μέλλον,
γι΄ αυτό η ζωή αξίζει μόνο επειδή Αυτός ζει.

Σαν πρωτοδείς μικρούλι βρέφος
νοιώθεις χαρά αληθινή,
μα όταν σκεφτείς του κόσμου το χάος
η μόνη ελπίδα είναι ο Μέγας Λυτρωτής.

Αυτή η ζωή είναι τόσο λίγη
και οι χαρές πιο λιγοστές
κι όμως εγώ στο Χριστό ελπίζω,
γιατί ανέστη και παντοτεινά θα ζει.