Ναί θα μπώ στις αυλές

Τίτλος πρωτοτύπου:He has made me glad (1976)
Έτος μετάφρασης:1979
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ναί θα μπώ στις αυλές του Κυρίου μου,
να απολαύσω το κάλλος Του.
Ναί, εκεί εις τον Αγιο Ναό Αυτού,
γεμίζει η καρδιά μου με χαρά.

Επωδός 1
Μου έδωσε χαρά, μου έδωσε χαρά,
ο Ιησούς μου έδωσε χαρά.
Μου έδωσε χαρά, μου έδωσε χαρά,
ο Ιησούς μου έδωσε χαρά.

Επωδός 2
Με έκανε ευτυχή, με έκανε ευτυχή,
ο Ιησούς με έκανε ευτυχή.
Με έκανε ευτυχή, με έκανε ευτυχή,
ο Ιησούς με έκανε ευτυχή.