Μέσα σ' όλο το λαό Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:The celebration song (1977)
Έτος μετάφρασης:1979
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μέσα σε όλο το λαό Σου
θα Σε ευλογώ,
για τις τόσες πολλές Σου
τις ευλογίες Σε υμνώ.

Για την τόση Σου αγάπη
και το έλεος.
Ω, Θεέ μου, για πάντα
το όνομά Σου θα αινώ.

Δόξα, δόξα, αλληλούια,
δόξα, ωσαννά.
Αλληλούια, δόξα, δόξα,
αλληλούια, ωσαννά.

Δόξα, δόξα, αλληλούια,
δόξα, ωσαννά.
Αλληλούια, δόξα, δόξα,
αλληλούια, ωσαννά.