Μένω στην υπόσχεση

Τίτλος πρωτοτύπου:Standing on the promises (1886)

Μένω στην υπόσχεση του Ιησού,
αναμέν' Αυτόν να έλθ' εξ ουρανού,
δόξα εν υψίστοις ιδού έρχεται,
μένω στην υπόσχεση Αυτού.

Επωδός
Μένω, μένω,
μένω στην υπόσχεση του Ιησού μου.
Μένω, μένω,
ναι, μένω στην υπόσχεση Αυτού.

Μένω στην υπόσχεση δε δειλιώ,
τον καλό αγώνα θα αγωνισθώ,
θλίψεις όταν έρχονται θα προχωρώ,
μένω στην υπόσχεση Αυτού.

Μένω στην υπόσχεση γιατί κι εγώ
βασιλεία του Χριστού επιποθώ,
μ’ έσωσε και είμαι τώρα του Θεού
μένω στην υπόσχεση Αυτού.

Μένω στην υπόσχεση να εργασθώ
στον αγρό του Ιησού υπηρετών,
φέρνοντας χειρόβολα μετά χαράς
μένω στην υπόσχεση Αυτού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ