Μέγας Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:Great is the Lord, He is holy (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Μέγας Θεός, καθαρός και πιστός,
η αγάπη Του είν' ισχυρή.
Μέγας Θεός, αληθής και ορθός,
μες στη χάρη Του ζούμε εμείς.

Επωδός
Μέγας Θεός και άξιος της δόξας.
Μέγας Θεός, υμνούμε Αυτόν.
Μέγας Θεός, υψώστε φωνές,
υψώστε φωνές.
Μέγας Θεός. Μέγας Θεός.

Μέγας Χριστός, της ζωής η οδός,
που μας φέρνει εις τον ουρανό.
Μέγας Χριστός, η αλήθεια και φως,
μας φωτίζει το δρόμο εδώ.

Πνεύμα Θεού, είναι φίλος πιστός,
ο παράκλητος μας οδηγεί.
Πνεύμα Θεού, οδηγός τρυφερός,
μας γεμίζει και μας ευλογεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ