Μεγάλη ευκαιρία

Τίτλος πρωτοτύπου:Why do you wait (1878)

Μεγάλη ευκαιρία
που έχεις απόψε ψυχή,
απ' της αμαρτίας τη χώρα
να βγεις στην αιώνια ζωή.

Επωδός
Τώρα, τώρα,
μια σου μένει στιγμή.
Μην τη χάσεις,
έλα στο Λυτρωτή.

Τώρα μπρος την καρδιά σου
χτυπά ο Χριστός δυνατά.
Ω, τρέξε ν' ανοίξεις αμέσως
για να μπει το φως κι' η χαρά.

Κάποτε θάρθ' η ώρα
που θα τον ζητάς, ω, θνητέ.
Μα θάναι πολύ μακριά σου
και δεν θα Τον εύρεις ποτέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ