Μαζευτήκαμε στο όνομα Αυτού

Τίτλος πρωτοτύπου:We are gathering together unto Him (1979)
Έτος μετάφρασης:1980

Μαζευτήκαμε στο όνομα Αυτού,
μαζευτήκαμε στο όνομα Αυτού,
όλ' η δόξα ανήκει εις τον πλάστη Θεό
μαζευτήκαμε στο όνομα Αυτού.

Χέρια υψώνουμε σ’ Αυτόν με μια καρδιά,
χέρια υψώνουμε όλοι εμείς με μια καρδιά,
μας αγάπησε, μας λύτρωσε, μας ελευθέρωσε,
χέρια υψώνουμε σ’ Αυτόν με μια καρδιά.

Με χαρά ερχόμαστε σε Σένα Ιησού,
με χαρά ερχόμαστε σε Σένα Ιησού,
είσαι Κύριος Εσύ και κυβερνάς όλη τη γη,
με χαρά ερχόμαστε Σε Σένα Ιησού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ