Μαζευτήκαμε εδώ

Τίτλος πρωτοτύπου:We have come into this house (1979)
Έτος μετάφρασης:1980
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μαζευτήκαμε εδώ,
με πίστη για να Σε λατρεύσουμε
Χριστέ, Ιησού, Ιησού Χριστέ.

Με τα χέρια ψηλά
κι ανοιχτη τη καρδιά, Σε δοξάζουμε
Χριστέ, Ιησού, Ιησού Χριστέ.

Ξέχασε το κάθε τι,
και σκέψου μόνο τον Σωτήρα σου
Χριστό, λάτρευσε Αυτόν.