Λατρεύω έναν σωτήρα

Τίτλος πρωτοτύπου:He lives (1933)

Λατρεύω έναν σωτήρα
που ζει στους ουρανούς
κι είναι όλος αγάπη
για τους αμαρτωλούς.
Γεμάτος καλοσύνη
εδέχθη και εμέ
στην στοργική Του αγκάλη
και μ’ έσφιξε.

Επωδός
Ναι ζει, ναι ζει, ο λυτρωτής μου ζει
και μ’ αγαπά και μ’ ευλογεί σε τούτη τη ζωή.
Ναι ζει, ναι ζει και πάντα μ’ οδηγεί,
ώσπου μια μέρα θα Τον δω,
εκεί στον ουρανό.

Αυτός για με μια μέρα
κατέβηκε στη γη
και ήρθε για να σώσει
εμέ τον δυστυχή.
Δεν ντράπηκε για μένα
ν’ ανέβει στον σταυρό,
το αίμα Του να χύσει,
το άγιο.

Ω, τι χαρά σε κείνον
που δόθηκε σ’ Αυτόν,
αιώνια αλληλούια
ας ψάλλει στον Χριστόν.
Είν’ η ελπίδα όλων
που πίστεψαν σ’ Αυτόν,
γιατί Αυτός φροντίζει
για τον πιστόν.