Κύριος, Κύριος

Τίτλος πρωτοτύπου:He is Lord
Έτος μετάφρασης:1982
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κύριος, Κύριος,
αναστήθηκε
και είναι Κύριος.
Όλοι θα Τον δουν
και όλοι θα το πουν
πως είναι Κύριος.

Κύριος, Κύριος,
αναστήθηκες
και είσαι Κύριος.
Όλοι θα Σε δουν
κι όλοι θα το πουν,
πως είσαι Κύριος.