Κύριε Σε δοξολογούμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus, we just want to thank You (1974)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1980

Κύριε, Σε δοξολογούμε, Κύριε, Σε δοξολογούμε,
Κύριε, Σε δοξολογούμε, Συ είσαι τόσο καλός.

Κύριε, Σε ευχαριστούμε, Κύριε, Σε ευχαριστούμε,
Κύριε, Σε ευχαριστούμε, Συ είσαι τόσο καλός.

Κύριε, σε Σένα θα πούμε, Κύριε, σε Σένα θα πούμε,
Κύριε, σε Σένα θα πούμε, Σε αγαπούμε πολύ.

σωτήρα, θα Σ’ υπηρετούμε, σωτήρα, θα Σ’ υπηρετούμε,
σωτήρα, θα Σ’ υπηρετούμε, Συ είσαι τόσο καλός.

Κύριε, το ξέρουμε, θ΄ άρθεις, Κύριε, το ξέρουμε, θ΄ άρθεις,
Κύριε, το ξέρουμε, θ΄ άρθεις, να ζούμε πάντα μαζί.