Κύριε, βασιλιά

Τίτλος πρωτοτύπου:Praise anthem
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1987

Κύριε, βασιλιά, μόνο Συ αξίζεις,
όλ’ η γη κι' ο ουρανός Σε δοξολογούν.

Στον πατέρα και στον υιό,
και στο Πνεύμα δόξα,
στο μεγάλο μας Θεό, δόξα αιωνία.

Άμωμος ο αμνός, δίκαιος στη χάρη,
ήλιος μας ο λαμπρός, μόνος μας Θεός.

Στον πατέρα και στον υιό,
και στο Πνεύμα δόξα,
στον τριαδικό Θεό, δόξα αιωνία.