Κάποια μέρα θάρθει ο Χριστός

Τίτλος πρωτοτύπου:I'll fly away (1929)
Έτος μετάφρασης:1976
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάποια μέρα θάρθει ο Χριστός,
και θ΄ αρπαγώ,
στον Πατέρα τον Ουράνιο,
ναι, θ΄ αρπαγώ.

Επωδός
Θα αρπαγώ μια μέρα,
δόξα σ΄ Αυτόν.
Κι αν πεθάνω, πάλι θα αρπαγώ,
δόξα σ΄ Αυτόν.

Μόνο λίγες μέρες μένουνε
για ν΄ αρπαγώ,
σε μια χώρα που είναι όλο χαρά,
θα αρπαγώ.