Κάθε υπόσχεση μες την γραφή

Τίτλος πρωτοτύπου:Every promise (2008)
Έτος μετάφρασης:2009

Κάθε υπόσχεση μες την γραφή,
κάθε εδάφιο, κεφάλαιο, γραμμή,
είν’ δικά μου και είναι θαυμαστή
η αγάπη Του η θεϊκή.