Κάθε σου πρόβλημα

Τίτλος πρωτοτύπου:He will carry you (1982)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει.
Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει.
Τις τρικυμίες μπορεί να ηρεμήσει.
Κάθε σου θλίψη αυτός ν’ ανακουφίσει.

Αν πήρε τα βάρη του κόσμου, πάνω στους ώμους
ξέρω αδερφέ μου μπορεί να κρατήσει κι εσέ.
Αν πήρε τα βάρη του κόσμου, πάνω στους ώμους
ξέρω αδερφή μου μπορεί να κρατήσει κι εσέ.

Είπε: "έλα σε Με, ω, κουρασμένε
κι ανάπαυση θα βρεις".