Κάθε πρωί σαν ξυπνήσω

Τίτλος πρωτοτύπου:I will praise You Lord (1986)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάθε πρωί σαν ξυπνήσω,
αρχίζω να ψάλλω σε Σε.
Τα χείλη μου κι η καρδιά μου
υψώνουν Εσέ.

Πατέρα ειν΄ γεμάτη η καρδιά μου,
μ΄ ευγνωμοσύνη πολλή,
για την πιστότητα και το έλεος Σου σε με.

Επωδός
Θα δοξάζω, εσένα Θεέ μου για πάντα.
Θα δοξάζω, Εσένα παντοτινά.
Θα δοξάζω, εσένα Θεέ μου για πάντα.
Θα δοξάζω Εσέ.