Κάθε μέρα απ’ την αυγή

Τίτλος πρωτοτύπου:From the rising of the sun (1976)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάθε μέρα απ’ την αυγή
μέχρι τη νυχτιά όλη η γη,
τον Θεό να ευλογεί. (2)

Δόξα σ’ Αυτόν, ψάλτε στρατιές των ουρανών,
δόξα στον θαυμαστό.

Δόξα, τιμή, ψάλτε πιστοί
κι όλη η γη ν’ αντηχεί.