Ίσως να νομίσεις

Τίτλος πρωτοτύπου:Born again (1974)
Έτος μετάφρασης:1979

Ίσως να νομίσεις δεν είναι σοβαρό,
τι θα σου πω δεν θα ντραπώ.
Μια μέρα είπα: "Χριστέ, έλα μεσ' στην καρδιά"
και τότ' αναγεννήθηκα.

Επωδός
Αναγεννήθηκα με τον Χριστό
του 'δωσα όλη την καρδιά.
Αναγεννήθηκα και τώρα ζω,
βαδίζω ναι στον δρόμο τον σωστό.

Στον Ιωάννη τρίτο το κεφάλαιο
είπ' ο Χριστός στον Νικόδημο:
"Αν θες, Νικόδημε, στον ουρανό να μπεις,
πρέπει να αναγεννηθείς".

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ